fbpx

הדברה בפתיונות

חשש לטרמיטים?
השאירו פרטים לקביעת תור לגילוי טרמיטים אצלכם בנכס.

טוטאל הדברה | גג הבית מהלוגו

הדברה בפיתיונות מורעלים

בשיטת הדברה זו אנו נפתה את הטרמיטים הפולשים אליכם בחומר משיכה מיוחד ומורעל במטרה שהפועלים ישאו אותו עמם בחזרה אל ליבו של הקן. כך תקבלו סיכוי אמיתי לחיסול המלכה והמושבה. שיטה זו שונה משיטות הדברה אחרות שלכל היותר הורגות ומרחיקות את מעמד הפועלים אך אינן פוגעות באופן משמעותי בקן ובמלכה.

פיתיונות מורעלים הם בעצם חומרי הדברה בעלי פעולה מושהית מהולים בחומרי משיכה מפתים. הטרמיטים טועים לחשוב שמדובר במזון איכותי ומחזירים את הפיתיון איתם אל הקן, במטרה להאכיל את המלכה, החיילים ואת הנימפות הצעירות. הטרמיטים בבית שלכם משמשים מעין סוכנים כפולים בלא ידיעתם ומחדירים את הרעל אל לב ליבו של הקן, ובכך מסוגלים להוביל לחיסולו ולקריסתה של המושבה כולה.

ההליך מתאפשר כאשר טרמיטים מקיימים הליך של האכלה הדדית (Trophallaxis) או כאשר טרמיט מת מן הרעל וטרמיטים אחרים ניזונים מן הפגר שלו, וכך נכנס הרעל גם אל גופם. תהליך זה חוזר על עצמו עד לחיסול מוחלט של הקן.

שימו לב!

הדברה באמצעות שילוב הן של פיתיונות והן של חיץ כימי מתאימה רק במקרי קיצון בהם יש שני סוגי טרמיטים שונים  בבית. והיא נעשית רק לאחר בדיקת מעבדה לקביעת סוג הטרמיטים. 

אם אתם נתקלים במישהו שמציע לכם הדברה משולבת ללא בדיקת מעבדה, התרחקו! חומרי ההדברה המיושמים בשיטת החיץ הכימי עוצרים את מעבר הטרמיטים מהבית חזרה אל הקן שלהם ומונעים מהם לשאת את הפיתיונות המורעלים חזרה אל הקן כפי הנדרש בשיטת הפיתיונות. לכן, שילוב השיטות מוריד מהאפקטיביות של כל שיטה.

טוטאל הדברה | הדברה בחיץ כימי
טוטאל הדברה | הדברה באמצעות פיתיונות מורעלים

חשש לטרמיטים?
השאירו פרטים לקביעת תור לגילוי טרמיטים אצלכם בנכס.

טוטאל הדברה | גג הבית מהלוגו

עוד סוגי הדברות

חשש לטרמיטים? השאירו פרטים לקביעת תור לגילוי טרמיטים אצלכם בנכס.

להזמנת מדביר
דברו איתנו