fbpx
הוראות בטיחות ודגשים לפני ואחרי טיפול להדברת טרמיטים

הוראות הבטיחות מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך הן מיועדות לנשים ולגברים כאחד.

1. יש לקרוא היטב ולהישמע להוראות הבטיחות שלפניך כמו גם להוראות הבטיחות הנוספות שימסרו לך על ידי חברתנו במועד טיפול ההדברה

  1. הנך נדרש לעדכן את כל דרי הנכס, את אנשי המקצוע העשויים לבקר בנכס, וכל אדם אחר שידוע לך כי צפוי לבקר או לשהות בנכס בעת או לאחר טיפול ההדברה בו, בדבר ביצוע פעולת ההדברה וכמו כן לעדכנם בהזהרות והוראות הבטיחות השונות כפי שנמסרו לך על ידי חברתנו.

3.אין להסיר את מדבקות ו\או שלטי ההזהרה שיוצבו בנכס על ידי חברתנו לפרק זמן שלא יפחת מ- 48 שעות החל מרגע תום טיפול ההדברה.

  1. אין לשהות בנכס במהלך טיפול ההדברה ויש לאסור כל כניסת בני אדם אליו למשך פרק זמן שלא יפחת מ-6 שעות החל מרגע סיום טיפול ההדברה בו. על קשישים, תינוקות וילדים מתחת לגיל 8 , ואנשים עם בעיות רפואיות יש לאסור כניסה מחדש אל הנכס למשך פרק זמן שלא יפחת מ- 8 שעות החל מרגע סיום טיפול ההדברה.
  1. חובה לאוורר היטב את הנכס, באמצעות פתיחת כל החלונות והדלתות והחדרת אויר טרי, למשך פרק זמן של לפחות שעה, טרם כניסה מחדש אליו .
  1. יש לבצע שטיפה למרצפות הנכס באמצעות מים וסחבה רטובה בטרם כניסה מחדש אליו. את השטיפה יש לבצע רק בתום משך פעולת האוורור הנדרשת. בסיום הפעולה יש להשליך את הסחבה אל האשפה מחוץ לנכס ואין להשתמש בה שוב.

7.אין לאפשר כניסתם של בעלי חיים מכל סוג לנכס המטופל למשך 24 שעות לפחות החל מרגע סיום פעולת ההדברה בו וטרם שטיפת המרצפות כמו כן יש לדאוג להרחיק כל מזון וכלי מזון של בעלי החיים מן הנכס טרם תחילת פעולת ההדברה.

  1. זכור! אם יש ספק אין ספק.אנו בטוטאל הדברה זמינים לרשותך טלפונית בכל שאלה או ספק הנוגעים לנושא הבטיחות ונשמח לבאר ולהסביר לך כיצד למלא נכון אחר הוראות הבטיחות השונות במידה ואינך חש בטוח.

חברתנו שמה את הבטיחות שלך מעל לכל ערך אחר ובכל שאלה בנושא הנך מוזמן לצור קשר עם חברתנו בטלפון שמספרו 

1700-55-47-47

בכל מקרה של הרעלה או חשד להרעלה יש ליצור קשר עם רופא!

טל' המרכז הארצי למידע ולהרעלות 04-7771900

להזמנת מדביר
דברו איתנו

הדברת טרמיטים - טוטאל הדברה

בכניסה לאתר אני מאשר/ת שקראתי והסכמתי לתקנון שירות החברה