fbpx

מן התקשורת

טוטאל הדברה | גלובס

תופעה: מאות דירות
מתפוררת מטרמיטים

15.06.2010

טוטאל הדברה | וואי נט

מכת טרמיטים בשרון:
"חוששים שהבית יקרוס"

09.07.13

טוטאל הדברה | NRG

בגלל הטרמיטים: בעלי הבית
ישלמו פיצויים לקונים

19.9.2011

מכת מצריים: טרמיטים.

15.10.18

טוטאל הדברה | גלובס

לפני רכישה:
שימו לב לטרמיטים

09.03.2008

טוטאל הדברה | חדשות הבוקר

מה עושים
נגד זבובי ענק?

27.3.17

טוטאל הדברה | גלובס

מוכרי נכס שלא גילו לקונים על מפגע טרמיטים יפצו ב-200 אלף שקל

31.07.17

לך אל הנמלה, רופא

30.7.20

עבודת נמלים - תושבי הבתים שנאכלים ע"י טרמיטים ממתינים לפיצוי

24.06.15

טוטאל הדברה | NRG

מתקפת הטרמיטים על
אופקים הגיעה לכנסת

30.11.10

טוטאל הדברה | וואי נט

תביעה: בבית גרו טרמיטים
המוכר "שכח" לספר

15.09.11

טוטאל הדברה | פסקים

זכות קונה בפיצויים
על נזקי טרמיטים

ט"ז סיון תשע"ו

טוטאל הדברה | NRG

הטרמיט "המזיק ביותר בעולם" התגלה בפתח תקווה

גילוי וזיהוי-תומר לו מטוטאל הדברה
23.09.20

לראשונה בישראל: הטרמיט המזיק ביותר בעולם התגלה בפתח תקווה

גילוי וזיהוי -תומר לו מטוטאל הדברה 23.09.20

מין פולש חדש: "טרמיט-על" שיכול לגרום נזקים כבדים לרכוש התגלה בפתח תקוה

גילוי וזיהוי - תומר לו מטוטאל הדברה 23.09.20

טוטאל הדברה | גלי צהל

גלי צהל- טרמיט פורמוזי | תומר לו

24.09.20

חדשות ערוץ 12| תומר לו מומחה טרמיטים ומנכל טוטאל הדברה מגלה מין פולש של טרמיט הפורמוזי בישראל

23.09.20

חדשות בוקר ערוץ 12| תומר לו מומחה טרמיטים והאחראי לגילוי ולזיהוי טרמיט פורמוזי פולש לראשונה בישראל

23.09.20

טוטאל הדברה | חדשות הבוקר

ערוץ 13| תומר לו מומחה טרמיטים מנכל טוטאל הדברה ומגלה טרמיט פורמוזי הפולש לישראל בפתח תקווה

23.09.20

Tomer Lu | Termite expert and the person responsible for detecting and identifying formusan termites in Israel for the first time

30.09.20

הפלישה הגדולה: "טרמיט על" המזיק ביותר בעולם התגלה בפתח תקוה על ידי מנכ"ל טוטאל הדברה ומומחה הטרמיטים תומר לו

23.09.20

זהירות: טרמיט פורמוסי

23.09.20

לראשונה בישראל: הטרמיט "המזיק ביותר בעולם" התגלה בפתח תקווה

23.09.20

טרמיט העל הפולש התגלה בפתח תקווה

24.09.20

הטרמיט "המזיק ביותר בעולם" התגלה בפתח תקווה

23.09.20

לראשונה בישראל: החרק המזיק ביותר בעולם, התגלה בפתח תקווה

23.09.20

טוטאל הדברה | גלובס

הפלישה לפתח תקווה: כך נראית המלחמה בטרמיט המסוכן בעולם

08.10.2020

לראשונה בישראל: המזיק ההרסני ביותר בעולם

23.09.20

מסע ברחובות פתח-תקווה בעקבות הטרמיט המזיק בעולם

כרדיט : מקור ראשון 28.11.20

חשש לטרמיטים?
השאירו פרטים לקביעת תור
לאיתור טרמיטים אצלכם בנכס.

תוכן עניינים

להזמנת מדביר
דברו איתנו