fbpx

תקנון שירות

  1. תחולה והסכמתך לתנאי התקנון 

1.השימוש באתר החברה, בתכנים הכלולים בו וכן כל יצירת קשר עם חברתנו באמצעי ההתקשרות השונים (טלפון, וואצאפ, פייסבוק, וכיו"ב) לצורך קבלת השירותים השונים הזמינים דרכם ו\או מוצעים על-ידי חברתנו, מעיד על הסכמתך להוראות ולתנאי תקנון זה, לרבות התחייבותך לפעול על-פיו, על כן הנך מתבקש לקרוא את התנאים שלהלן בקפידה. 

1.2 אם אינך מעוניין לקבל ו/או לאשר את תנאי התקנון שלהלן, כולם או חלקם, עליך להפסיק את השימוש באתר לאלתר ולא לבצע הרשמה או לבקש שירות מהחברה באמצעות אמצעי  ההתקשרות השונים עם חברתינו (כמו טלפון, וואצאפ, מייל וכו') .

1.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי תקנון זה בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד. שימושך באתר לאחר ביצוע תוספות ו/או שינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ולכן אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מחדש מעת לעת. אם אינך מסכים לשינויים מסוימים, אנא הימנע מהמשך שימוש באתר ומהזמנת שירותים מחברתינו ו/או פנה אלינו לסיוע כדי לתת לך פתרונות חלופיים. נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר.

1.4 תנאי תקנון זה אינם באים להחליף תנאים, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל אתר או ספק שירות אחר העשוי להיות מקושר או זמין באמצעות או דרך אתר זה. הגלישה והשימוש בכל אתר אחר כאמור כפופים לתנאיו הפרטניים של אותו אתר, נוסף וללא קשר לתנאי תקנון זה, ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד.

1.5 תנאים אלה המפורטים להלן חלים על כל שימוש באתר, לרבות גלישה באתר, פנייה ו\או השארת פרטים לחברתנו דרכו ו/או באמצעותו ו/או צפייה ו/או גישה לתכנים הכלולים בו והשירותים המוצעים בו, בין אם באמצעות מחשב ביתי, מחשב נייד, מכשיר סלולארי, טאבלט ו/או כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר, דרכו מתאפשרת הגישה לאתר ו/או לשירותי ונציגי החברה, באמצעות כל תצורה ודרך. בנוסף, תנאים אלו חלים על כל מזמין שירות גם בעת פניה לחברתנו באמצעות כל רשת ו/או אמצעי התקשרות ו/או חיבור אחרים.

1.6 המידע המקצועי באתר האינטרנט של טוטאל הדברה מוצג לצורך אינפורמציה בלבד ואין בו כדי לחייב את טוטאל הדברה לכל דבר ועניין. אין המשתמש בו או מזמין השירות רשאים להסתמך על המידע או על כל נתון אחר הכלול בו לצורך שימוש רשמי או מסחרי כלשהוא. טוטאל הדברה לא תהיה אחראית בכל מקרה של  שימוש כזה.

  1. קישורים ותנאים נלווים של צדדים שלישיים

2.1 תנאי תקנון זה אינם באים להחליף תנאים, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל אתר, יישומון או עמוד אחר העשוי להיות מקושר או זמין דרך אתר זה (להלן "אתרים מקושרים"). אם תבחר לגלוש או להשתמש באתרים חיצוניים, דרך האתר או בעקבות לחיצה על קישור ממנו, אזי שהשימוש בהם יהיה כפוף גם לתנאיהם הפרטניים, נוסף על תנאי מסמך זה, ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד.

2.2 קישורים שעשויים להיות מוצגים באתר זה, לאתרים חיצוניים או אחרים, מוצגים לנוחיותך בלבד. כל הסתמכות על אתרים מקושרים או על תוכנם, שימוש בהם או מסירת פרטים דרכם, הינה באחריותך בלבד ובהתאם לתנאי השימוש, תקנון, ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים, בנפרד ובאופן בלתי תלוי מתנאי תקנון זה. כמו-כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.

  1. מונחים

בתנאי השירות והתקנון יפורשו המונחים הבאים כמפורט להלן:

"חברתנו", "החברה" ,"אנו" , "טוטאל הדברה" וכל פניה בגוף ראשון רבים (כגון: "אנחנו " , "שלנו" "עמנו") – תומר לו  ע.מ 038021663

"מזמין השירות" , "הלקוח" , "הנך" וכל פנייה בגוף שני (כגון "לך", "נתת", "הזמנת", "שלך") – כל אדם, בית עסק, ארגון, גוף או נציגם , הגולש באתר החברה ו\או מבקש מידע ו\או פונה או פנה לקבלת שירות מטוטאל הדברה.

*כשאנו כותבים "אתה" אנו עושים זאת לשם הנוחות, ומתכוונים, כמובן, גם ל"את";

"הצדדים" – טוטאל הדברה ע.מ 038021663 + מזמין השירות

"ההרשמה" – ייתכן כי חלק מהשירותים באתר טעונים או יהיו טעונים הרשמה ו\או השארת פרטים. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלך, ובהתאם לצורך גם פרטים נוספים לצורך זיהוי, כגון מספר תעודת זהות או פרטים קשורים. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם ו\או להשאיר פרטים ליצירת קשר עם חברתנו באמצעות האתר.

"השירותים", "שירותי החברה" – כל שירות מקצועי מטעם החברה , לרבות טיפולי הדברה, יעוץ ושירות טלפוניים או פרונטליים, מתן מידע, שירותי בדק שונים , שירותי מעבדה, וכיו"ב.

"אתרים מקושרים"- כל אתר, יישומון או עמוד אחר העשוי להיות מקושר או זמין דרך אתר זה

"טיפול הדברה", "הטיפול" , "פעולת הדברה"  – שירות להדברת טרמיטים , פעולה להדברת הטרמיטים. וכל פעולה טכנית  המבוצעת לצורך הדברת מזיקים שונים, לרבות פעולות ריסוס, פעולות קידוח בריצוף לצורך הזרקת חומר הדברה, שימוש במזרקי ג'ל כנגד מזיקים, התקנת תחנות/מתמונות לטרמיטים וכו'.

"הנכס" – מבנה ו\או שטח ו\או אתר ו\או מוצר המיועד לטיפול הדברה (לדוגמא: ארון, שולחן, פסנתר) בהם מתבקשת חברתנו  לבצע טיפול להדברת טרמיטים ו\או מזיקים אחרים על ידי מזמין השירות.

"בדק טרמיטים" – כל שירות מקצועי לבדיקה ו\או לאיתור ו\או לגילוי טרמיטים בנכס, בין אם בשטח פתוח או בתוך מבנה , בין אם באמצעות שימוש באמצעים טכנולוגיים לבין אם ללא שימוש באמצעים טכנולוגיים ובין אם השירות מוצע כשירות בודד לבין אם כסדרת ביקורות.

*שירותי "בדק טרמיטים" לסוגיהם ותוצאותיהם הינם בגדר חו"ד מקצועית והם אינם כוללים אחריות.

"מסלול ביקורות שוטף" , מנוי לשירות מסלול ביקורות שוטף לפיקוח ולבקרת טרמיטים בנכס- בתשלום חודשי קבוע "שירות ביקורות שוטף", "שירות שוטף" – שירותי ניטור ופיקוח טרמיטים בתשלום חודשי קבוע הנפרשים על פני מספר מפגשים מעותדים מראש ו\או ללא מגבלת זמן והמתחדשים אוטומטית מדי שנה. המחירים בעבור שירות זה משתנים בהתאם לכל נכס ולדרישות מזמין השירות והם מושפעים בין היתר מכמות הביקורות המוזמנת על ידי מזמין השירות מסוג הטרמיט הקיים בנכס כפי שיזוהה ע"י חברתנו ומאמצעי הפיקוח והבקרה שיופעלו בנכס המיועד לפיקוח.
השירות מותנה בתשלום חודשי קבוע למשך פרק זמן של לפחות 12 חודשים וללא קשר למספר הביקורות שסוכם. המשך פירוט בסעיף 7.16

"שירותי מעבדה" – שירותים העושים שימוש במעבדה הפרטית של החברה ו/או במעבדות אנטומולוגיות שונות בארץ ובחו"ל לטובת מתן חוות דעת מקצועית,  לדוגמא: שירותי חו"ד לזיהוי סוג טרמיטים (עץ/קרקע), שירותי דיגום ומתן חו"ד לזיהוי סוג טרמיטים, מבחני יעילות למוצרי הדברה וכיו"ב. למען הסר כל ספק מובהר כי מעבדת החברה איננה מעבדה אנטומולוגית וכל שירותיה הם בגדר חוות דעת מקצועית בלבד.

"שירותי ייעוץ" – שירות בו מתבקשת חברתנו לספק חוות דעת למזמין השירות (לדוגמא: חוות דעת לבית משפט ו\או חוות דעת לכל מטרה אחרת)

"תשתיות" – תשתיות גז , תשתיות מים, תשתיות חשמל , מרצפות, פרקט , קירות מבנה, וכיו"ב . הן תשתיות גלויות והן סמויות.

"תשתיות סמויות" – תשתיות גז, תשתיות מים, תשתיות חשמל הממוקמים בתוך קירות, מתחת למרצפות ו\או בכל אופן אחר הסמוי מן העין, בין אם באופן חלקי או מלא.

"בדק תשתיות" – שירות מקצועי ואופציונאלי  שמטרתו היא לאתר תשתיות סמויות בנכס המיועד לטיפול על מנת לצמצם ככל הניתן את האפשרות לפגיעה בשוגג בתשתיות אלו במהלך ביצוע הקידוחים בעת טיפול להדברת טרמיטים  ויצירת חיץ כימי.
* השירות נועד לצמצם את האפשרות לפגיעה אפשרית בתשתיות סמויות אך הוא אינו מונע פגיעה שכזאת באופן מוחלט ואין לראות בהזמנת שירות זה כהבטחה לכך שלא תתכן – תתרחש פגיעה בשוגג בתשתיות הסמויות בנכס כתוצאה משירות זה.

"שירות חד פעמי" – שירותי זיהוי , שירותי מעבדה , שירותי הדברה (למעט מסלול ביקורות שוטף) , שירותי בדק (למעט כאלו המוצעים ו\או מתפרשים על פני מספר מפגשים).

"שירות אחריות",  "האחריות" – שירות המבטיח טיפול הדברה חוזר במידה ויתגלו טרמיטים בנכס שטופל על ידי חברתנו. שירות במסגרת אחריות יהיה ללא תשלום או תמורת תשלום כספי מופחת ביחס לסכום המקורי ששילם מזמין השירות בעבור טיפול ההדברה שבוצע . למעט אם סוכם אחרת בין הצדדים בכתב ובמפורש בלבד, יהיה שירות האחריות מוגבל ל-12 חודשים בלבד אשר במהלכם יהיה זכאי מזמין השירות לטיפול הדברה חוזר 1 ללא תשלום (למעט במסלול ביקורות שוטף בתשלום חודשי  שבו זכאי מזמין השירות לטיפול הדברה נוסף ללא מגבלת קריאות בכפוף להוכחת קיום טרמיטים בנכס ולמנוי רציף ופעיל) ובכפוף ליתר תנאי האחריות המפורטים בהסכם זה. שירות האחריות איננו ניתן להעברה בשום צורה ואופן. כל אחריות מצד חברתנו לטיפול ההדברה היא בכפוף לתנאים ולסייגים המפורטים מטה תחת סעיף מס' 7: "סייגים ותנאי אחריות לשירותי החברה".
*מובהר ומודגש כי אין לראות באף שירות אחריות שיסופק מטעם חברתנו כל התחייבות ו\או הבטחה מכל סוג שהוא ובשום צורה ואופן לכך שלא יהיו ו\או יופיעו טרמיטים בנכס כתוצאה מטיפול ההדברה של חברתנו בו.

"אחריות מלאה" – אחריות למשך 12 חודשים החל ממועד ביצוע טיפול ההדברה הראשוני. במסגרת האחריות המלאה יהיה זכאי מזמין השירות בעת הצורך לקבל שירות חוזר להדברת טרמיטים בנכס בו ביצעה חברתנו את טיפול ההדברה, ללא תשלום נוסף. האחריות מותנת בעמידה בתנאי הסכם שירות זה.

"אחריות מורחבת" , "תוספת אחריות" – שירות אופציונאלי ונפרד מטיפול ההדברה ושירות האחריות המלאה. שירות זה מאפשר למזמין השירות לרכוש תוספת של עד 24 חודשי שירות אחריות נוספים לטיפול ההדברה של חברתנו בנכס. שירות זה כרוך בתשלום ראשוני + תשלום "השתתפות עצמית" בגין כל מימוש.

"השתתפות עצמית"- תמורה כספית שתשולם לחברתנו על ידי מזמין השירות בגין כל קריאה לשירות שבמסגרת האחריות המורחבת.

 

"אתר" , "אתר החברה" – כתובתה האינטרנטית של החברה ו\או דפי נחיתה, אתר אינטרנט, כתובת פייסבוק שבבעלות טוטאל הדברה.

קירוי מלא – מבנה בעל 4 קירות מלאים, שאינו פרוץ, ללא מפתחים שאינם ניתנים לסגירה מלאה בכל רגע נתון ושכולל תיקרה, גג וריצוף.

"שטחים פתוחים", "שטח פתוח" – כל שטח שחסר אחד או יותר מן המאפיינים הבאים:

4 קירות מלאים

תיקרה

ריצוף

גג

לצורך עניין זה שטח פתוח יכלול גם: כל שטח חיצוני למבנה, מרפסות לכל סוגיהן, חצרות, שטחים מסחריים שאינם מבנים בעלי קירוי מלא, שטחים ציבוריים שאינם מבנים בעלי קירוי מלא.

"קריאת שירות" – פניה של מזמין השירות אל חברתנו בבקשה לצורך קבלת שירות במסגרת אחריות ו/או ביקור של חברתנו בנכס של מזמין השירות במסגרת אחריות.

 

"ביקור משלים", "ביקורת משלימה" – מועד ביקור מחודש לביקורת טרמיטים שתואמה במסגרת שירות מנוי למסלול ביקורות שוטף אך מכל סיבה שהיא לא בוצעה במועדה ו/או שבוצעה אך לא באופן מלא, לרבות עקב סיבות כגון חוסר זמינות של מזמין השירות בעת הביקורת, אי נוכחות של מזמין השירות בנכס בזמן הביקורת, חוסר גישה אל הנכס או לחלקים ממנו בזמן הביקור של חברתנו,

. היה ומזמין השירות יספק התראה מוקדמת בפרק זמן של לפחות 24 שעות מראש לחברתנו בנוגע לרצונו לשנות את מועד הביקורת , לא יחויב בתשלום. בכל מקרה אחר בו לא תעודכן חברתנו בנוגע לשינוי המועד ו/או שיימנע ממנה מלבצע את הביקורת המתאימות בשל סיבות הקשורות למזמין השירות, יחויב מזמין השירות בהזמנת שירות ביקורת משלימה תוך עד 14 יום ובתשלום על סך 350₪ ובתוספת מע"מ כחוק. היה ומכל סיבה שהיא יסרב מזמין השירות לבצע את הביקורת המשלימה  ו/או לשלם את הסכום שצוין בעבורה תוך עד 14 יום, תופסק מידית כל אחריות של חברתנו כלפי הטיפול ו/או הביקורות בביתו בהווה ובעתיד עד לביצוע הביקורת המשלימה ובתנאי שלא חלפו 30 ימים ממועד הביקורת המקורי שלא בוצע. היה ומכל סיבה שהיא לא תבוצע הביקורת המשלימה ולא יועבר התשלום לחברתנו בעבורה במשך של עד 30 יום ממועד הביקורת המקורי שלא בוצע, תהיה בנוסף רשאית חברתנו להפסיק את השירות למזמין השירות לאלתר, באופן חד צדדי, לחייב את מזמין השירות בפערי המחירים מהם נהנה במסגרת כל ההנחות וההטבות שקיבל בעת ההרשמה לשירות מנוי למסלול ביקורות שוטף וזאת מבלי לגרוע לכל הסעדים והפיצויים המגיעים לה במסגרת החוק עקב הפרת הסכם ההתקשרות בין הצדדים.

 

 

  1. תקנון, ותנאי שירות החברה

     כללי

4.1 מובהר בזאת כי רק האמור בתקנון ובתנאי שירות זה יחייב את החברה.

4.2 החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השירות והתקנון מזמן לזמן , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את מזמין השירות מרגע פרסומו באתר.

4.3 מזמין השירות מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתנאי השירות של החברה ומסכים להוראותיהם, וכי לא תהיה לו כל טענה ו\או תביעה כנגד החברה.

4.4 חברתנו מחויבת לשמירה על בטיחותך ועושה שימוש באמצעות חומרים איכותיים, מורשים והמאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה הישראלי.

4.5 מידע ופרטים על סוגי החומרים עמם עושה שימוש חברתנו יחד עם מסמכיהם השונים ניתן למצוא באתר החברה , בכתובת: www.termitim.com

4.6 חברתנו מתחייבת לפעול מתוך ערכים של מקצועיות ושקיפות ולספק לך את התמונה האמיתית בנוגע לטרמיטים בנכס שלך כפי שהיא מוצאת אותה, לטוב או לרע.

4.7 חברתנו נחשבת למובילה ולמתקדמת בישראל בתחום הטרמיטים ומחזיקה בהכשרה והסמכות בינ"ל שונות בתחום. בנוסף חברתנו פועלת ברישיון הדברה בכיר, בדרגת איוד, מספר 2276 מטעם המשרד להגנת הסביבה.

4.8 חברתנו מציעה לרשותך אנשי מקצוע מיומנים מטעמה, קבלני משנה ומומחה טרמיטים בעל הכשרה ומומחיות מהגבוהים בישראל בתחום זה.

4.9 מבלי להפוך זאת לתנאי או לחובה כלשהי כלפי חברתנו, חברתנו תציע לרשותך את קשריה הבין לאומיים עם גורמי תעשייה, מחקר ואקדמיה שונים בתחום הטרמיטים בעת הצורך.

4.10 לצורך נקיטת צעדי בטיחות מתאימים מצד חברתנו הנך מתבקש לעדכן את חברתנו בהקדם האפשרי ובטרם קבלת כל שירות מטעם חברתנו בנוגע לדבר נוכחותם של אוכלוסיות רגישות (תינוקות, קשישים, חולים , בעלי חיים), בנכס המיועד לטיפול, ובנוגע לסיכונים טכניים שונים, הקשורים בתשתיות הנכס.

4.11 הנך מתחייב להישמע להוראות הבטיחות כפי שיימסרו לך על ידי חברתנו, לקיימן במלואן, ולפרסמן לכל דרי הנכס, בהקדם האפשרי, ולכל המאוחר מיד עם תחילת ביצוע טיפול ההדברה בנכס על ידי חברתנו. במידה ואינך מסכים עם האמור בסעיף זה ו/או שמכל סיבה שהיא אינך יכול לקיימו במלואו אנא הימנע מלהזמין כל שירות שיש בו שימוש בחומרי הדברה מחברתנו.

4.12 לטיפולי הדברה ו\או לפעולות הדברה קודמות שבוצעו בנכס שברשותך תתכן השפעה רבה על יעילות הטיפול שעתיד להיות מבוצע על ידי חברתנו בו. עדכון ושיתוף חברתנו כבר במהלך הזמנת השירות הראשונית בכל מידע הנוגע לטיפולי הדברה ו\או לפעולות הדברה שבוצעו בעבר בנכס הוא קריטי והכרחי לצורך קביעת אופן הטיפול הנכון ביותר לנכס שלך ואמצעי הטיפול הנדרשים לצורך השגת מטרה זאת. בהתאם לכך הנך מתחייב לנהוג בהוגנות ובשקיפות כלפי חברתנו ולהציג בפניה כל מידע מקצועי שברשותך (לרבות מסמכי הדברה, תאריכי ביצוע, סוגי חומרים ואופן הביצוע) הנוגע לטיפולי הדברה קודמים ו\או לפעולות הדברה קודמות שבוצעו בנכס על ידי גורמים שונים, לרבות על ידי חברות הדברה אחרות

4.13 חברתנו משקיעה מאמצים רבים כדי למנוע פגיעה מיותרת בתשתיות השונות של הנכס המיועד לטיפול. שיתוף פעולה ומידע מצדך עם חברתנו בכל הקשור למיקומי התשתיות הגלויות והסמויות שבנכס, לרבות מסירת תוכניות גז, מים וחשמל עדכניות של הנכס לחברתנו טרם לביצוע טיפול ההדברה בו, וכל מידע אחר בנוגע לסכנות שונות הקיימות בו ו\או סכנות הפוטנציאליות שבו באם ידועות לך, הוא תנאי והכרח לצורך צמצום האפשרות לפגיעה בשוגג של חברתנו בתשתיות ו\או גרימת נזק להן.

4.14 מזמין השירות מתחייב להשיג ולספק לחברתנו תוכניות מים, תוכניות גז ותוכניות חשמל עדכניות וברורות של הנכס המיועד לטיפול ע"י חברתנו טרם לביצוע טיפול ההדברה בו. במידה ומכל סיבה שהיא לא יסופקו לחברתנו תוכניות אלו מצד מזמין השירות לא יבוא מזמין השירות בכל תלונה או תביעה כלפי חברתנו במקרה של פגיעה בשוגג בתשתיות והנזק העלול להיגרם כתוצאה מכך לנכס של מזמין השירות או לגורם צד ג'.

4.15 במידה והנך מעוניין להקטין אף יותר את הסיכוי לפגיעה בשוגג בתשתיות השונות שבנכס המיועד לטיפול, חברתנו מציעה שירות אופציונאלי ובתשלום נפרד מטיפול ההדברה, של "בדק תשתיות" , אשר במהלכו יוקדש זמן עבודה תוך שימוש באמצעים העומדים לרשות חברתנו לצורך ביצוע הערכה מדויקת יותר של אופי ומיקומי תשתיות הנכס השונות, המיועד לטיפול.

4.16 שירות "בדק תשתיות" הנו שירות מקצועי ואופציונאלי להערכת מיקומי התשתיות השונות שבנכס, טרם לטיפול הדברה, ושמטרתו היא הקטנה בלבד של סיכויי הפגיעה בשוגג של חברתנו בתשתיות סמויות שבנכס בעת ביצוע טיפול ההדברה ובדגש על פעולת הקידוחים. מובהר ומודגש כי שירות זה אינו מבטיח הצלחה ו\או דיוק באיתור מיקומן של התשתיות הסמויות שבנכס והוא אינו מהווה כל הבטחה או ערבות לכך שחברתנו לא תפגע בשוגג בתשתיות הסמויות בעת ביצוע פעולות הקידוח ו\או במהלך טיפול ההדברה בנכס.

4.17 מזמין השירות מסכים ומאשר כי חברתנו לא תהיה אחראית ולא תישא בנזק ישיר ו\או עקיף העלול להיגרם למזמין השירות ו\או לגורם שלישי, צד ג', עקב פגיעה בשוגג בתשתיות הסמויות ו\או הגלויות שבנכס, לרבות, נזק לתשתיות שונות במבנה, נזק אסתטי, נזק כספי, נזק למרצפות, אשר עלול להיגרם כתוצאה מפעולות הקידוחים ו\או מכל סוג של טיפול הדברה אחר המבוצע בנכס על ידי חברתנו.

4.17 מזמין השירות מסכים ומאשר כי חברתנו לא תהיה אחראית ולא תישא בנזק ישיר ו\או עקיף העלול להיגרם למזמין השירות ו\או לגורם שלישי, צד ג', עקב פגיעה בשוגג בתשתיות הסמויות ו\או הגלויות שבנכס, לרבות, נזק לתשתיות שונות במבנה, נזק אסתטי, נזק כספי, נזק למרצפות, אשר עלול להיגרם כתוצאה מפעולות הקידוחים ו\או מכל סוג של טיפול הדברה אחר המבוצע בנכס על ידי חברתנו.

4.19 לצורך קבלת מעטפת מיגון האידיאלית מפני טרמיטים לנכס שברשותך אנו ממליצים לרכוש שירות ביקורות שוטף או לכל הפחות לבצע בדק טרמיטים שנתי אחד. שירותים אלו מוצעים על ידי חברתנו כשירותים משלימים ובתשלום נפרד מטיפול ההדברה, תוך התאמה לצורכי הנכס שלך.

4.20 מזמין השירות מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שלמרות שהחברה פועלת על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן , הרי שייתכנו ליקויים ו\או טעויות ו\או אי דיוקים במידע ו\או בדרך העברתו למזמין השירות ו\או שיבושים, והכל, בין היתר, עקב תקלות טכניות, שגיאות בציוד טכני, טעויות אנוש ו\או מכל טעם אחר. על כן, מובהר למען הסר כל ספק, כי כל מידע מקצועי, לרבות תוצאות ו\או מסקנות שירותי בדק טרמיטים, לסוגיהם, בין אם מדובר בתוצאות ומסקנות מקצועיות בעקבות שירות בדק בודד או תוצאות המתקבלות בשירות ביקורות שוטף, וכן כי כל תוצאות שירותי הבדק השונים, ההמלצות והמסקנות המקצועיות שימסרו למזמין השירות על ידי חברתנו, הינם בגדר חוות דעת מקצועית והמלצה בלבד, וכי חברתנו לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו\או עקיף שיגרם למזמין השירות עקב כל פעילות ו\או מהלך שיבצע על סמך ו/או בעקבות שימוש בחוות דעת זאת. מבלי לגרוע מכלליות האמור, היעדר האחריות מתייחסת, בין היתר, גם למידע הבא: תוצאות שירותי מעבדה, זיהוי טרמיטים, ניטור טרמיטים.
מובהר כי אין לפרש אי גילוי ו\או אי מציאת טרמיטים בנכס במהלך בדיקה או כל סוג של שירותי בדק מטעם חברתנו כעובדה מוגמרת ו\או הוכחה לכך שאין טרמיטים בנכס. אלא אך ורק כי לא נמצאו ו\או נתגלו טרמיטים בנכס במהלך הבדיקה של חברתנו.

4.21 חברתנו אינה מתחייבת לשמור או לאחסן כל מוצג ו\או ראייה ו\או דגימה שימסרו לידה מאת מזמין השירות לצורך בדיקה ו\או מתן חו"ד. במידה והנך מעוניין לקבל לידך בחזרה את "המוצג" ו\או "הראייה" ו\או "הדגימה" שמסרת לחברתנו או שנאספה על ידי חברתנו מאתך ובתנאי שהדבר אפשרי מצד חברתנו ומבלי להפוך זאת לחובה כלפי חברתנו, עליך לעדכן את חברתנו מראש ובטרם מסירת המוצג\ראייה\דגימה.ו.

4.22 תנאי השירות והתקנון יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש ובין החברה ו\או מי מטעמה.

  1. רישום, מסירה ושמירת מידע

5.1 אינך מחויב למסור מידע באמצעות האתר על-פי חוק, ובמסירתו, ככל שתתבקש, הנך מאשר כי העברת המידע לחברה היא על אחריותך בלבד, מרצונך החופשי ובהסכמתך, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ונציגיה בנושא.

5.2 כמו כן, ככל שתמסור או תעלה כל מידע אישי לחברה דרך האתר ו\או בכל אמצעי התקשרות אחר, הינך מצהיר בזאת כי המידע שתמסור ו/או תעדכן, הנו נכון אמין ומדויק וכי הנך מוסר את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד, או שהורשת כדין למסור מידע זה עבור אחר, ובכל מקרה תהא אחראי בלעדי למסירת מידע זה.

5.3 מובהר בזאת, כי עם קבלת תנאי שימוש אלו, כל השולח תמונה או קובץ או סרטון וידאו אל חברתנו בין אם לצורך זיהוי מזיק לבין אם לכל צורך אחר, בין אם באמצעות האתר לבין באמצעות כל מדיה ואמצעי תקשורת אחרת (לרבות ווצאפ ו SMS) מעביר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני  כאמור, לרבות זכויות יוצרים וזכויות התביעה בגין כל הפרה של זכויות כאמור.
מובהר בזאת כי כל תמונה המועלית לאתר ו\או נשלחת לחברתנו על ידי הלקוח/מזמין השירות ולא על ידי האתר עצמו הינה באחריות המפרסם בלבד.
החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מפרסום לא מורשה של תמונה/ציור או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין אחרת. החברה שומרת לעצמה הזכות להסיר כל פרסום מפר כאמור ככל שהובא לידיעתה דבר ההפרה.

  1. שימוש במידע וניתוחו

6.1 בעצם הפנייה לחברתנו מצהיר מזמין השירות כי קרא את התקנון וכי הוא נותן את הסכמתו לחברתנו לעשות שימוש במידע, לרבות שימוש מסחרי לצורכה הפרטי של החברה ולשתף גורמי צד ג' שונים (לרבות קבלני משנה, המשרד להגנת הסביבה, גופי תקשורת ומדיה שונים, אנשי מקצוע שונים, חברות הדברה ומומחים נוספים בתחום הטרמיטים מהארץ ומן העולם ולקוחות עתידיים פרטיים ומסחריים), בכל מידע שיימסר מצידו לחברתנו במועד ההרשמה ו\או במהלך קבלת שירותים שונים מהחברה ו\או במידע שייאסף על ידי חברתנו בעת מתן שירותיה בנכס של מזמין השירות, לרבות מידע מקצועי, ראיות מקצועיות, תמונות וקטעי וידאו, תיעוד פעולות הדברה שונות שבוצעו בנכס, פרטים אישיים, וכל מידע אחר הקשור למזמין השירות, לנכס המטופל ו\או לטרמיטים שקיימים בו ובסביבתו. במידה ואינך מסכים עם חלק או עם כל האמור בסעיף זה אנא הימנע מקבלת שירות או הודע לחברתנו על כך בכתב ובמפורש בטרם כל מסירת מידע לחברתנו ו\או פניה לחברתנו ו/או בקשת שירות מחברתנו.

6.2 הנך מאשר לחברתנו לאסוף וכן לעשות שימוש לרבות שימוש מסחרי במידע שנמסר על ידך במועד ההרשמה ו/או בעת קבלת שירותי החברה השונים, וכן במידע אשר הצטבר אודותך , לרבות במהלך השימוש באתר ובעת מתן השירותים השונים על ידי חברתנו, וכן על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את השירותים השונים של החברה והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את מזמין השירות באשר לשירותים שונים המוצעים על ידי החברה ו/או מי מטעמה או הקשור אליה עסקית.

6.3 אתר החברה עשוי להפעיל כלים אוטומטיים לצורך אפיון השימושים באתר, לצורך תפעול וייעול פעילות האתר או התאמתו להעדפות המשתמש. כלים אלו עשויים לאסוף ולשמור מידע כללי אודותיך ואודות אופן השימוש שלך באתר, ובין היתר, גם את פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP ) ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן שלך ופרטים סטטיסטיים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר ובשירותים דרכו.

6.4 בנוסף, החברה עשויה לעשות שימוש בקבצי מידע מסוג "קוקיס" ( Cookies). המדובר ב קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה.קבצים אלו מאפשרים לשמור את הפרטים שהזנת לטפסים שונים באתר, או באזורי רישום או הפעלת שירותים, ובכך חוסכים ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורך הבא. כמו כן, הקבצים עשויים להכיל מידע בדבר הדפים שבהם ביקרת, משך השהייה באתר, מקור ההגעה לאתר ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

6.5 אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את ה “קוקיס", תוכל לחסום אותם בכל עת באופן עצמאי על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. חלק מקובצי הקוקיס עשויים לפקוע כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום בו אתה משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירך או במחשבך. בכל עת, באפשרותך למחוק את קובצי הקוקיס, גם אם נשמרו אצלך. מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך.

  1. סייגים ותנאי אחריות לשירותי החברה;

7.1 למען הסר כל ספק מובהר ומודגש כי כל סוג של אחריות שתסופק למזמין השירות מצד חברתנו בעת הזמנת שירותים שונים להדברת טרמיטים איננה מהווה "תעודת ביטוח" מפני טרמיטים ו\או הבטחה כלשהי מצד חברתנו לחיסול סופי של הטרמיטים בנכס ו\או כל סוג של התחייבות לכך שלא יהיו ו\או יופיעו טרמיטים בנכס כתוצאה מטיפול ההדברה של חברתנו בו, בשום זמן או אופן.

7.2 מובהר כי "האחריות" \ "שירות האחריות" הינו שירות מקצועי בלבד המוגבל ל-12 חודשים (למעט אחריות במסגרת שירות מנוי למסלול ביקורות שוטף כמפורט בסעיף 7.16 ו\או אם סוכם אחרת ובכתב) אשר במסגרתו, ובכפוף ליתר התנאים והסייגים המופיעים במסמך זה, יהיה זכאי מזמין השירות, בעת הצורך, לפעולת הדברה חוזרת 1 בנכס ע"י חברתנו, ללא תשלום נוסף, או בעבור תמורה כספית מופחתת ביחס לסכום המקורי ששולם לחברתנו בעת הזמנת טיפול ההדברה לנכס. אופן ביצוע טיפול הדברה במסגרת האחריות והיקף טיפול זה בנכס יהיו כפופים לשיקול דעתה הבלעדי של טוטאל הדברה.

7.3 כל אחריות תחול כלפי מזמין השירות בלבד ותוקפה הוא אך ורק לנכס בו בוצע טיפול ההדברה ע"י חברתנו ואך ורק לאזורים מקורים וסגורים בנכס ושטופלו על ידי חברתנו. האחריות לא תחול על אזורים חיצוניים או על אזורים מקורים בתוך מבנה שמכל סיבה שהיא לא טופלו על ידי חברתנו. כמו כן האחריות איננה ניתנת להעברה בשום צורה, מקרה או אופן, לרבות במקרה של מכירת הנכס המטופל.

7.4 כל "שירותי המעבדה", שירותי "בדק הטרמיטים", ו"שירותי "היעוץ" ,לסוגיהם השונים, הנם בגדר חוות דעת מקצועית והמלצה בלבד. מובהר כי על אף שחברתנו משקיעה מאמץ רב על מנת לספק לך את רמת הדיוק הגבוהה ביותר בחוות הדעת שיימסרו לך, ייתכנו שגיאות ו\או סטיות ו\או טעויות מסיבות שונות לרבות: טעויות אנוש ו\או כשלים בציוד ו\או כל סיבה אחרת. על כן מובהר ומודגש כי כל השירותים המפורטים בסעיף זה לעיל הינם בגדר חוות דעת מקצועית והמלצה בלבד, וכי חברתנו לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו\או עקיף שיגרם למזמין השירות עקב כל פעילות ו\או מהלך שיבצע על סמך ו/או בעקבות שימוש בחוות דעת זאת. בנוסף מודגש שוב כי כל השירותים המוזכרים לעיל אינם כוללים כל סוג של אחריות.

7.5 כל אחריות לטיפול הדברה מותנת בתיקון כל הליקויים והגורמים המעודדים את קיומם של הטרמיטים בנכס, כפי שימצאו וידווחו למזמין השירות על ידי חברתנו. באחריותו הבלעדית של מזמין השירות לפעול ולתקן ליקויים וגורמים אלו בהקדם וללא כל עיקוב, על ידי אנשי מקצוע מתאימים לכך, מטעמו של מזמין השירות ועל חשבונו.

7.6 חברתנו ו/או נציגיה לא יהיו אחראים לנזק, מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, לרבות נזק לרכוש, אובדן ערך לנכס המטופל ו/או כל הפסד כספי או עוגמת נפש העלולים להיגרם למזמין השירות כתוצאה מנוכחות הטרמיטים ונזקיהם בנכס המטופל, בשום מקרה, זמן או שלב של ההתקשרות בין הצדדים.

7.7 האחריות לא תחול במקרה של חדירת טרמיטים מכונפים לנכס ו/או במקרה של חדירת טרמיטים (מכונפים, פועלים, חיילים וכיו"ב) מחודשת לנכס דרך קיר משותף עם נכס סמוך ובאזורים ושטחים שונים בנכס שאין ביכולתה של חברתנו לטפל בהם כראוי, לרבות תקרות \ הנמכות גבס\ תעלות מיזוג.

7.8 פירוט האחריות: 12 חודשי אחריות מלאה – (אחריות מלאה; ללא תשלום מצד מזמין השירות ובכפוף לסייגים ולעמידה בתנאי האחריות שבתקנון זה) קיימת אופציה לתוספת אחריות, (להלן: "אחריות מורחבת"), של עד 24 חודשים נוספים, הכרוכה בתוספת תשלום חד פעמי שיסוכם מראש בין הצדדים + והשתתפות עצמית בגין כל פעולת הדברה (השתתפות עצמית של 500 שח ובתוספת מע"מ) סה"כ אחריות אפשרית מקסימאלית עד 36 חודשים ובכפוף לתנאי השירות).

 

7.9 שירות "אחריות מורחבת" הינו שירות בתשלום נפרד מ"טיפול ההדברה" וחברתנו רשאית לבחור על פי שיקוליה הבלעדיים באם להציעו למזמין השירות.

7.10 אופן ביצוע פעולות הדברה במסגרת כל סוג של אחריות והיקפן של פעולות הדברה אלו בנכס של מזמין השירות יהיו נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של חברתנו.

7.11 מזמין השירות מתחייב שלא לבצע בנכס בעצמו או ביוזמתו, כל פעולה להדברת מזיקים ללא התייעצות קודמת עם חברתנו ומתן הסכמתה המקצועית לכך במשך כל תקופת האחריות. ידוע למזמין השירות כי ביצוע פעולת הדברה בנכס ללא היוועצות מקצועית קודמת עם חברתנו עלול להוביל לפגיעה מהותית ביעילותו של טיפול ההדברה אותו ביצעה ו\או מבצעת חברתנו בנכס ויוביל להסרה מידית של כל אחריות לטיפול מצד חברתנו.

7.12 האחריות אינה חלה בשום על שטחים חיצוניים (מרפסות, פרגולות, ומחסנים, מכל סוג, ייחשבו כשטח חיצוני לצורך עניין זה).

7.13 האחריות לטיפול ההדברה לא תחול במקרה בו בוצע שינוי מהותי בנכס, לאחר טיפול ההדברה של חברתנו בו. (מוסכם על הצדדים כי שבירת קיר, תוספת בניה, החלפת מטבח, שינוי ריצוף, התקנת פרגולה מעץ, התקנת פרקט, התקנת ריצוף דק חיצוני וכו' יחשבו כביצוע שינוי מהותי לצורך עניין זה).

7.14 באחריות מזמין השירות להכין מראש את הנכס המיועד לטיפול לקראת ביצוע הטיפול בו על ידי חברתנו. יש צורך לארגן ואף להוציא מן הנכס ציוד, רכוש וחפצים האישיים הקיימים בו באופן שישאיר את כל קירות הנכס פנויים מרהיטים וחפצים ויאפשר תנועה חופשית עם ציוד נלווה של חברתנו . הנכס נדרש להיות פנוי מחפצים באופן שיאפשר מרווח פנוי של לפחות מטר וחצי בין קירות הנכס לחלל הפנימי של החדר וכפי שיוסבר למזמין השירות בטרם הגעת חברתנו לנכס. (לרבות פינוי רהיטים, ארונות קיר, מיטות וציוד שונה הממוקמים בצמוד או בסמוך לקירות הנכס באופן שלא מאפשר מעבר אדם ביניהם). במקרה של טיפול הדברה הכולל גם טיפול בהיקפו החיצוני של הנכס יחולו ההוראות לעיל גם על קירות הנכס החיצוניים. אזורים ושטחים בנכס, שלא יהיו ערוכים כראוי לקראת ביצוע טיפול ההדברה בהם, לא יטופלו ע"י חברתנו, לא תחול עליהם האחריות, ולא תהיינה כל טענה מצד מזמין השירות.

7.15 קריאות שירות במסגרת האחריות יענו על ידי חברתנו תוך 21 ימי עסקים ממועד קליטת הקריאה בחברתנו. למעט בתרחישי אסון לאומי, כוח עליון, או כל תרחיש חריג אחר שלא ניתן לצפות מראש (כמו: סופה, אש ,מלחמה, מגיפה וכו') שבהם זמן המענה יתארך ללא מגבלת זמן.

7.16 במסגרת "מנוי מסלול ביקורות שוטף" זכאי מזמין השירות הן לביקורות יזומות של חברתנו בנכס לצורך ניטור ופיקוח אחר טרמיטים במטמונות הקרקע ו\או תחנות הקיר שיוצבו בו והן לאחריות מתמשכת ללא מגבלת זמן לטיפול ההדברה שבוצע על ידי חברתנו וזאת כל עוד ובתנאי שמזמין השירות נמצא במסגרת מנוי חודשי פעיל ורציף, ללא הפסק, המשולם מדי חודש לשירות זה, כל עוד הביקורות בנכס בוצעו בזמן וכסדרו ובכפוף ליתר תנאי האחריות המופיעים בתקנון שירות החברה

** פיגור בתשלום החודשי, מכל סיבה שהיא, ו\או אי הסדרתו בתוך פרק זמן של עד 14 ימים יוביל להסרת כל אחריות מצד חברתנו לשירות עד להסדרת התשלום על ידי מזמין השירות ובתנאי שהפיגור אינו עולה על 30 ימים. פיגור בתשלום החודשי בפרק זמן העולה על 30 ימים יסיר על אחריות של חברתנו ובנוסף יחייב את מזמין השירות בהזמנת שירות בדק טרמיטים מחברתנו, בתשלום מלא, לנכס שברשותו לצורך חידוש האחריות. במידה ומכל סיבה שהיא יבחר מזמין השירות שלא להזמין את שירות בדק טרמיטים והיה וחברתנו תסכים להמשיך ולהעניק לו שירות לא יחשב זאת כויתור כלשהו על החוב הכספי ו\או כהסכמה של חברתנו להמשך מתן אחריות בהווה ו\או בעתיד, ובעת הצורך , במידה ויתגלו טרמיטים במהלך הביקורות העתידיות יהיו הפעולות להדברתם בתוספת תשלום מלא בנוסף לתשלום החודשי. מובהר כי בכל מקרה של פיגור בתשלום החודשי בפרק זמן העולה על 30 ימים יחשב הדבר כהפרה יסודית של תנאי השירות שבהסכם זה ויאפשר לחברתנו לסיים כל התקשרות עם מזמין השירות באופן חד צדדי וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו\או פיצוי ו\או סעד העומדים לזכותה בגין הפרת הסכם ההתקשרות על ידי מזמין השירות.

**  היה ומכל סיבה שהיא לא תתאפשר ביצוע ביקורת טרמיטים בנכס המטופל בפרק זמן העולה על 30 ימים מן המועד המקורי שנקבע מראש (לרבות עקב אי תשלום\ פיגור העולה על 30 ימים בתשלום\ אי זמינות של מזמין השירות בנכס במועד הגעת חברתנו לביצוע הביקורת וכיו"ב) תוסר מידית כל אחראיות בהווה ובעתיד מצד חברתנו כלפי מזמין השירות אשר יחויב בהזמנת שירות בדק טרמיטים על ידי חברתנו בתשלום נוסף לצורך השבתה.

** השירות הנו שירות בתשלום חודשי קבוע וכרוך בהתחייבות מצד מזמין השירות למינימום 12 חודשי שירות.

** השירות כולל תחזוקה של המטמונות ואף החלפתן בעת הצורך עקב בלאי טבעי על ידי חברתנו ללא חיוב נוסף.
(למעט במקרים של אובדן מטמונות \ מקרים של שבר וכל נזק שאינו תוצר של בלאי טבעי בהם יחויב מזמין השירות בתשלום נפרד)

** השירות הנו שירות המתחדש אוטומטית כעבור שנה ויש ליצור קשר עם חברתנו כדי להפסיקו .

** בתום 12 חודשי שירות מלאים יהיו מזמין השירות ו/או חברתנו רשאים להפסיק את השירות בכל עת ועל פי שיקול דעתם.

** הודעה על סיום השירות תימסר לחברתנו מצד מזמין השירות לא יאוחר מ- 30 יום טרם למועד הרצוי לסיום תקופת השירות

** הצבת מטמונות הקרקע ו\או תחנות קיר המיועדות לשימוש לצורך ניטור ולהדברת טרמיטים בנכס של מזמין השירות הנה בגדר השכרה\החכר ובסיום השירות יושבו המטמונות לחברתנו

 כל אחריות במסגרת שירות ביקורות שוטף ו\או במסגרת שירות הדברה בשיטה אמריקאית תהיה בתוקף אך ורק אם ניתנה בכתב והיא מותנת בתשלום דמי מנוי חודשיים על ידי הלקוח ובכפוף ליתר תנאי האחריות המופיעים בתקנון זה.

לאחר אישור ההזמנה וההרשמה לשירות "מנוי למסלול ביקורות שוטף לפיקוח ולבקרת טרמיטים בנכס" חברתנו תשלח צפי לו"ז ביקורות שנתי למזמין השירות עם תחילת השירות ובנוסף לכך ומבלי להפוך זאת לחובה כלשהי כלפי חברתנו  תעדכן חברתנו את מזמין השירות בזמן קצר טרם הגעתה לכתובתו לצורך ביצוע הביקורת. במידה ויחולו שינויים במועדי הביקורות עקב סיבות שניתן היה על ידי חברתנו לצפות מראש תיצור קשר חברתנו עם מזמין השירות ותתאם עימו מועד ביקורת חדש ןמוקדם ככל הניתן וזאת ללא כל תשלום או חיוב כלפי מזמין השירות. מובהר כי חברתנו איננה מתחייבת לתזכר ו/או לשלוח כל הודעות תזכורת נוספות או מקדימות למזמין השירות חוץ מצפי התאריכים ושעות הביקור הנקובות בצפי לו"ז הביקורות השנתי שישלח אליו וכי באחריותו הבלעדית של מזמין השירות לעדכן מועדים אלו ביומן האישי שלו.

 

היה וחברתנו תגיע אל הנכס של מזמין השירות לצורך ביצוע ביקורת ומכל סיבה שהיא הנכס ו/או מזמין השירות לא יהיו זמינים באופן שלא יאפשר ביצוע ביקורת מלאה בנכס ו/או שמכל סיבה שהיא יימנע מחברתנו לבצע את הביקורת באופן מלא, לרבות עקב הפרעות מצד מזמין השירות (לדוגמא: פעילות בעלי מקצוע אחרים המפריעה לניהול ביקורת תקינה, קיום אירוע חברתי בשטח הנכס וכיו"ב), סכנות למדביר (לדוגמא: כלבים בנכס ו/או בע"ח מסוכנים בשטח הנכס, חשמל חשוף, חשד לסכנת קריסה או כל סכנה אחרת) , אי נוכחות של מזמין השירות בנכס בעת הגעת חברתנו, אי זמינות של הנכס ו/או של חלקים ממנו באופן שלא מאפשר ביצוע מלא של הביקורת ו/או הבדיקה ו/או ההדברה (לדוגמא: שער נעול, דלת כניסה נעולה, הצפת מים באיזור מסוים של הנכס, או כל גורם אחר המונע גישה מלאה של חברתנו לכל אזורי הנכס), לא תבוצע הביקורת על ידי חברתנו ומזמין השירות יחוייב בהזמנת ביקור משלים של חברתנו תוך עד 14 ימים ובתשלום של 350₪ ובתוספת מע"מ בעבור ביקור זה וזאת בנוסף על דמי המנוי החודשיים בעבור השירות. היה ומכל סיבה שהיא לא תבוצע הביקורת המשלימה במסגרת הזמנים שצוינה לעיל , לרבות עקב אי זמינות של מזמין השירות ו/או עקב סירוב לתשלום ו/או אי הסדרת התשלום מכל סיבה שהיא, תוסר מידית כל אחריות בהווה ובעתיד לטיפול בנכס. היה ומכל סיבה שהיא לא תושלם הביקורת ו/או שלא יועבר התשלום לחברתנו בגין הביקורת המשלימה תוך 30 ימים תעמוד לזכותה של חברתנו הזכות להפסקת כל התקשרות עם מזמין השירות באופן חד צדדי וזאת מבלי לגרוע מן הסעדים והזכויות המגיעות לה עקב הפרת הסכם ההתקשרות על ידי מזמין השירות.

 

** שירות מנוי למסלול ביקורות שוטף מותנה בהתחייבות ל 12 חודשי שירות מלאים ורציפים. מובהר כי אי תשלום ו/או פיגור בתשלום החודשי העולים על 30 ימים יחשב כהפרה יסודית של הסכם שירות וכפגיעה ברציפות הטיפול ויוביל להסרה מידית של כל אחריות בהווה ובעתיד ולהפסקת השירות על ידי חברתנו וזאת מבלי לגרוע מן הסעדים להם תהיה זכאית חברתנו עקב הפרת תנאי השירות.

 

** היה ומכל סיבה שהיא יחדול ו/או ימנע ו/או יסרב מזמין השירות מלשלם את דמי המנוי החודשיים אליהם התחייב בתוך תקופת ההתחייבות של 12 החודשים שבמסגרת השירות, יחוייב מזמין השירות בתשלום פערי המחיר שניתנו לו במסגרת ההנחות וההטבות השונות כפי שצוינו בטופס הצעת המחיר שנשלח אליו על ידי חברתנו טרם הזמנת השירות. וזאת מבלי לגרוע או להחסיר מכל הסעדים והפיצויים המגיעים לחברתנו עקב הפרת הסכם השירות.

 

** היה ומכל סיבה שהיא לא תבוצע ביקורת משלימה בנכס של מזמין השירות בפרק זמן של עד 30 ימים והיה וחברתנו תבחר שכן להמשיך ולספק שירות למזמין השירות, יותנה המשך מתן השירות למזמין השירות בהזמנת שירות בדיקת טרמיטים בביתו על ידי חברתנו (בדק טרמיטים) בעלות מלאה.

7.17 האחריות לא תחול כלפי כל שטח פנימי בתוך מבנה שחברתנו טיפלה בו כנגד טרמיטים אך ורק מבחוץ

7.18 כל הדו"חות, התוצאות והמסקנות המקצועיות שימסרו למזמין השירות במסגרת שירותי "יעוץ" ,"שירותי מעבדה", שירותי "בדק תשתיות" , שירותי "חו"ד לזיהוי סוג טרמיט" ושירותי "בדק טרמיטים" , לסוגיהם, מטעם חברתנו הנם בגדר "חוות דעת מקצועית" בלבד והן תקפות ונכונות למועד ולשעת מתן הייעוץ ו\או ביצוע הבדיקה בלבד! תוצאות שירותי "בדק הטרמיטים" ותוצאות שירותי "בדק התשתיות" מתייחסות לנתונים שלא היו מוסתרים מקריאת עין אלקטרונית של המצלמה התרמית ו\או מכל ציוד טכנולוגי אלקטרוני אחר עמו עושה שימוש חברתנו לצורך ביצוע בדק הטרמיטים בנכס, בין אם עקב הפרעות טכניות, טעות אנוש ובין אם מכל סיבה אחרת. מובהר ומודגש כי יתכנו שגיאות או תקלות וכי חברתנו לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו\או עקיף שיגרם למזמין השירות עקב כל פעילות ו\או מהלך שיבצע על סמך ו/או בעקבות שימוש בחוות דעת זאת.

8. מדיניות ביטולים והחזר כספי

8.1 ניתן לבטל שירות חד פעמי ללא כל חיוב ובתנאי שהדבר ייעשה תוך מתן התראה לחברתנו בטווח זמנים שלא יפחת מ-24 שעות טרם למועד מתן השירות ללא חיוב.

8.2 ביטול שירות בטווח זמנים שבין 12-24 שעות למועד מתן השירות יחויב בדמי ביטול של 250 ₪ ובתוספת מע"מ כחוק.

8.3 ביטול שירות בטווח של 12 שעות למועד מתן השירות יחויב ב 50% מעלות השירות שהוזמן.

8.4 לא יינתן החזר כספי בגין שירות ביקורות שוטף ו/או שירותי בדק טרמיטים מעותדים, ששולמו מראש, לרבות במקרה של מכירת הנכס ע"י מזמין השירות ו\או השכרתו.

9. שונות

9.1 אין בתקנון זה או באיזו מהוראותיו כדי ליצור שותפות, ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין החברה או מי מטעמה בכל אופן.

9.2 אם תנאי בתקנון זה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מהתקנון ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות יתר התנאים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

9.3 התנאים בתקנון זה מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לתנאי השירות ולתנאי האחריות של החברה ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת להם.

9.4 על השימוש באתר ו/או בכל תביעה, דרישה ו/או בקשה הנובעים מתנאי שירות החברה, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט יהיה בבית המשפט באשדוד בלבד. הדין המהותי והפרוצדוראלי יהיה הדין הישראלי, זאת בכפוף לזכות החברה לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם לשיקול החברה

מזמין השירות מסכים ומאשר כי קרא את כל האמור לעיל וכי עצם השימוש באתר החברה ו\או הזמנת שירותיה השונים של חברתנו דרך אמצעי ההתקשרות השונים מהווה הסכמה לכל האמור לעיל. מזמין השירות מוותר על כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה כנגד החברה ו\או מי מטעמה בנוגע לכך.

הסכם זה מבטל כל הסכם קודם אחר בין אם בכתב או בע"פ שנערך בין הצדדים. בכל מקרה של סתירה יהיה הסכם זה המכריע.

להזמנת מדביר
דברו איתנו