fbpx

תקנון שירות

  1. תחולה והסכמתך לתנאי התקנון

1.1   השימוש באתר החברה, בתכנים הכלולים בו וכן כל יצירת קשר עם חברתנו באמצעי ההתקשרות השונים (טלפון, וואצאפ, פייסבוק, וכיו"ב) לצורך קבלת השירותים השונים הזמינים דרכם ו\או מוצעים על-ידי חברתנו, מעיד על הסכמתך להוראות ולתנאי תקנון זה, לרבות התחייבותך לפעול על-פיו, על כן הנך מתבקש לקרוא את התנאים שלהלן בקפידה.

1.2 אם אינך מעוניין לקבל ו/או לאשר את תנאי התקנון שלהלן, כולם או חלקם, עליך להפסיק את השימוש באתר לאלתר ולא לבצע הרשמה או לבקש שירות מהחברה באמצעות אמצעי התקשורת וההתקשרות השונים (כמו טלפון, וואצאפ, מייל וכו') .

1.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי תקנון זה בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד. שימושך באתר לאחר ביצוע תוספות ו/או שינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ולכן אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מחדש מעת לעת. אם אינך מסכים לשינויים מסוימים, אנא הימנע מהמשך שימוש באתר או פנה אלינו לסיוע כדי לתת לך פתרונות חלופיים. נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר.

1.4 תנאי תקנון זה אינם באים להחליף תנאים, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל אתר או ספק שירות אחר העשוי להיות מקושר או זמין באמצעות או דרך אתר זה. הגלישה והשימוש בכל אתר אחר כאמור כפופים לתנאיו הפרטניים של אותו אתר, נוסף וללא קשר לתנאי תקנון זה, ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד.

1.5 תנאים אלה המפורטים להלן חלים על כל שימוש באתר, לרבות גלישה באתר, פנייה ו\או השארת פרטים לחברתנו דרכו ו/או באמצעותו ו/או צפייה ו/או גישה לתכנים הכלולים בו והשירותים המוצעים בו, בין אם באמצעות מחשב ביתי, מחשב נייד, מכשיר סלולארי, טאבלט ו/או כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר, דרכו מתאפשרת הגישה לאתר ו/או לשירותי ונציגי החברה, באמצעות כל תצורה ודרך. בנוסף, תנאים אלו חלים על כל מזמין שירות גם בעת פניה לחברתנו באמצעות כל רשת ו/או אמצעי התקשרות ו/או חיבור אחרים.

1.6 המידע המקצועי באתר האינטרנט של טוטאל הדברה מוצג לצורך אינפורמציה בלבד ואין בו כדי לחייב את טוטאל הדברה לכל דבר ועניין. אין המשתמש בו או מזמין השירות רשאים להסתמך על המידע או על כל נתון אחר הכלול בו לצורך שימוש רשמי או מסחרי כלשהוא. טוטאל הדברה לא תהיה אחראית עבור על תוצאה של שימוש כזה.

  1. קישורים ותנאים נלווים של צדדים שלישיים

2.1 תנאי תקנון זה אינם באים להחליף תנאים, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל אתר, יישומון או עמוד אחר העשוי להיות מקושר או זמין דרך אתר זה (להלן "אתרים מקושרים"). אם תבחר לגלוש או להשתמש באתרים חיצוניים, דרך האתר או בעקבות לחיצה על קישור ממנו, אזי שהשימוש בהם יהיה כפוף גם לתנאיהם הפרטניים, נוסף על תנאי מסמך זה, ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד.

2.2 קישורים שעשויים להיות מוצגים באתר זה, לאתרים חיצוניים או אחרים, מוצגים לנוחיותך בלבד. כל הסתמכות על אתרים מקושרים או על תוכנם, שימוש בהם או מסירת פרטים דרכם, הינה באחריותך בלבד ובהתאם לתנאי השימוש, תקנון, ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים, בנפרד ובאופן בלתי תלוי מתנאי תקנון זה. כמו-כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.

  1. מונחים

בתנאי השירות והתקנון יפורשו המונחים הבאים כמפורט להלן:

"חברתנו", "החברה" ,"אנו" , "טוטאל הדברה" וכל פניה בגוף ראשון רבים (כגון: "אנחנו " , "שלנו" "עמנו") – תומר לו  ע.מ 038021663

 

"מזמין השירות" , "הלקוח" , "הנך" וכל פנייה בגוף שני (כגון "לך", "נתת", "הזמנת", "שלך") – כל אדם, בית עסק, ארגון, גוף או נציגם , הגולש באתר החברה ו\או מבקש מידע ו\או פונה או פנה לקבלת שירות מטוטאל הדברה.

*כשאנו כותבים "אתה" אנו עושים זאת לשם הנוחות, ומתכוונים, כמובן, גם ל"את";

 

"הצדדים" – טוטאל הדברה ע.מ 038021663 + מזמין השירות

 

"ההרשמה" – ייתכן כי חלק מהשירותים באתר טעונים או יהיו טעונים הרשמה ו\או השארת פרטים. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלך, ובהתאם לצורך גם פרטים נוספים לצורך זיהוי, כגון מספר תעודת זהות או פרטים קשורים. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם ו\או להשאיר פרטים ליצירת קשר עם חברתנו באמצעות האתר.

 

"השירותים", "שירותי החברה" – כל שירות מקצועי מטעם החברה , לרבות טיפולי הדברה, יעוץ ושירות טלפוניים או פרונטליים, מתן מידע, שירותי בדק שונים , שירותי מעבדה, וכיו"ב.

 

"אתרים מקושרים"- כל אתר, יישומון או עמוד אחר העשוי להיות מקושר או זמין דרך אתר זה

 

"טיפול הדברה", "הטיפול" , "פעולת הדברה"  – שירות להדברת טרמיטים , פעולה להדברת הטרמיטים. וכל פעולה טכנית ו\או שיטה המבוצעת לצורך הדברת מזיקים שונים, לרבות ריסוס, פעולות קידוח בריצוף לצורך הזרקת חומר הדברה, שימוש במזרקי ג'ל כנגד מזיקים, התקנת תחנות לטרמיטים וכו'

"הנכס" – מבנה ו\או שטח ו\או אתר ו\או מוצר (לדוגמא: ארון, שולחן, פסנתר) לגביהם ביצעה או מתבקשת חברתנו על ידי מזמין השירות לבצע טיפול להדברת טרמיטים ו\או מזיקים אחרים.

 

"בדק טרמיטים" – שירות מקצועי לבדיקה ו\או לאיתור ו\או לגילוי טרמיטים בנכס, בין אם בשטח פתוח או בתוך מבנה , בין אם באמצעות שימוש באמצעים טכנולוגיים לבין אם ללא שימוש באמצעים טכנולוגיים ובין אם השירות מוצע כשירות יחיד בודד או כ"שירות שוטף".

 

"שירות ביקורות שוטף" ,"שירות שוטף" – שירות הנפרס על פני מספר מפגשים מעותדים מראש בתוך מסגרת זמן קצובה (לדוגמא: 4 ביקורות "בדק טרמיטים" שנקבעו מראש למהלך השנה הקרובה) לרבות בשירות מתמשך לצורך ביצוע פעולות לגילוי , לניטור , או לבדיקת טרמיטים בנכס. המחירים בעבור שירות זה יקבעו בהתאם לכמות המפגשים המוזמנת מראש על ידי מזמין השירות.

 

"שירותי מעבדה" – שירותים המתבצעים במעבדה הפרטית של חברתנו, ו\או במעבדות אנטומולוגיות שונות בארץ ובחו"ל לדוגמא: שירותי דיגום טרמיטים ומתן חוות דעת לזיהוי סוג טרמיטים חיים או מתים, מבחני יעילות למוצרי הדברה וכיו"ב. למען הסר כל ספק מובהר כי מעבדת החברה איננה מעבדה אנטומולוגית וכל שירותיה הם בגדר חוות דעת מקצועית בלבד.

"שירותי ייעוץ" – שירות בו מתבקשת חברתנו לספק חוות דעת למזמין השירות (לדוגמא: חוות דעת לבית משפט ו\או חוות דעת לכל מטרה אחרת)

 

"תשתיות" – תשתיות גז , תשתיות מים, תשתיות חשמל , מרצפות, פרקט , קירות מבנה, וכיו"ב , הן גלויות והן סמויות.

 

"תשתיות סמויות" – תשתיות גז, תשתיות מים, תשתיות חשמל הממוקמים בתוך קירות, מתחת למרצפות ו\או בכל אופן אחר הסמוי מן העין, בין אם חלקי או מלא.

 

"בדק תשתיות" – שירות מקצועי (נפרד משירות טיפול הדברה) שמטרתו היא לאתר ככל הניתן את מיקומן של התשתיות הסמויות בנכס, בדגש על קווי מים וחשמל, לצורך הקטנת סיכויי הפגיעה בהן בעת ביצוע פעולות קידוח והדברה על ידי חברתנו.

 

"שירות אחריות",  "האחריות" – שירות הדברה חוזר ללא תשלום או תמורת תשלום מופחת מן הסכום המקורי ששילם מזמין השירות בעבור טיפול ההדברה. שירות האחריות הינו שירות הקצוב ותוחם מראש בזמן והוא איננו ניתן להעברה בשום צורה ואופן. מובהר כי אין לראות באחריות המסופקת מטעם חברתנו כהתחייבות או הבטחה, בשום צורה ואופן, לכך שלא יהיו טרמיטים בנכס לאחר טיפול ההדברה בו.

 

"אחריות מלאה" – אחריות למשך 12 חודשים החל ממועד ביצוע טיפול ההדברה הראשוני. במסגרת האחריות המלאה יהיה זכאי מזמין השירות בעת הצורך לקבל שירות חוזר להדברת טרמיטים בנכס בו ביצעה חברתנו את טיפול ההדברה, ללא תשלום נוסף. האחריות מותנת בעמידה בתנאי הסכם שירות זה.

 

"אחריות מורחבת" , "תוספת אחריות" – שירות אופציונאלי ונפרד מטיפול ההדברה ושירות האחריות המלאה. שירות זה מאפשר למזמין השירות לרכוש תוספת של עד 24 חודשי שירות אחריות נוספים לטיפול ההדברה של חברתנו בנכס. שירות זה כרוך בתשלום ראשוני + תשלום "השתתפות עצמית" בגין כל מימוש.

 

"השתתפות עצמית"- תמורה כספית שתשולם לחברתנו על ידי מזמין השירות בגין כל קריאה לשירות שבמסגרת האחריות המורחבת.

 

"אתר" , "אתר החברה" – כתובתה האינטרנטית של החברה ו\או דפי נחיתה, אתר אינטרנט, כתובת פייסבוק שבבעלות.

  1. תקנון, ותנאי שירות החברה

     כללי

4.1 מובהר בזאת כי רק האמור בתקנון ובתנאי שירות זה יחייב את החברה.

4.2 החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השירות והתקנון מזמן לזמן , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את מזמין השירות מרגע פרסומו באתר.

4.3 מזמין השירות מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתנאי השירות של החברה ומסכים להוראותיהם, וכי לא תהיה לו כל טענה ו\או תביעה כנגד החברה.

4.4 חברתנו מחויבת לשמירה על בטיחותך ועושה שימוש באמצעות חומרים איכותיים, מורשים והמאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה הישראלי.

4.5 מידע ופרטים על סוגי החומרים עמם עושה שימוש חברתנו יחד עם מסמכיהם השונים ניתן למצוא באתר החברה , בכתובת: www.termitim.com

4.6 חברתנו מתחייבת לפעול מתוך ערכים של מקצועיות ושקיפות ולספק לך את התמונה האמיתית בנוגע לטרמיטים בנכס שלך כפי שהיא מוצאת אותה, לטוב או לרע.

4.7 חברתנו נחשבת למובילה ולמתקדמת בישראל בתחום הטרמיטים ומחזיקה בהכשרה והסמכות בינ"ל שונות בתחום. בנוסף חברתנו מחזיקה ברישיון הדברה, בכיר ובתוקף, מספר 2276 מטעם המשרד להגנת הסביבה.

4.8 חברתנו מציעה לרשותך אנשי מקצוע מיומנים מטעמה ומומחה טרמיטים בעל הכשרה ומומחיות מהגבוהים בישראל בתחום זה.

4.9 מבלי להפוך זאת לתנאי או לחובה כלשהי מצידה של חברתנו, חברתנו תציע לרשותך את קשריה הבין לאומיים עם גורמי תעשייה, מחקר ואקדמיה שונים בתחום הטרמיטים בעת הצורך, זאת על פי שיקוליה הבלעדיים.

4.10 לצורך נקיטת צעדי בטיחות מתאימים מצד חברתנו הנך מתבקש לעדכן את חברתנו בהקדם האפשרי ובטרם קבלת כל שירות מטעם חברתנו בנוגע לדבר נוכחותם של אוכלוסיות רגישות (תינוקות, קשישים, חולים) , בעלי חיים, בנכס המיועד לטיפול, ובנוגע לסיכונים טכניים שונים, הקשורים בתשתיות הנכס.

4.11 הנך מתחייב להישמע להוראות הבטיחות כפי שיימסרו לך על ידי חברתנו, לקיימן במלואן, ולפרסמן לכל דרי הנכס, בהקדם האפשרי, ולכל המאוחר מיד עם תחילת ביצוע טיפול ההדברה בנכס על ידי חברתנו.

4.12 לטיפולי הדברה קודמים ו\או לפעולות הדברה קודמות שבוצעו בנכס תתכן השפעה על יעילות הטיפול שיבוצע על ידי חברתנו בנכס שלך. עדכון ושיתוף חברתנו על ידך בכל מידע הנוגע לטיפולי הדברה ו\או לפעולות הדברה קודמות שבוצעו בנכס, ע"י גורמים שאינם חברתנו, הוא קריטי והכרחי לצורך קביעת אופן ואמצעי הטיפול המתאימים לנכס שלך, ע"י חברתנו. הנך מתחייב לנהוג בהוגנות ובשקיפות כלפי חברתנו ולפעול כדי להשיג ולהציג בפניה כל מידע מקצועי שברשותך (לרבות מסמכי הדברה, תאריכי ביצוע, סוגי חומרים ואופן הביצוע) הנוגע לטיפולי הדברה קודמים  ו\או לפעולות הדברה קודמות שבוצעו בנכס על ידי גורמים שונים, לרבות על ידי מדבירים, גורמים פרטיים שונים וחברות הדברה אחרות.

4.13 חברתנו משקיעה מאמצים רבים כדי למנוע פגיעה מיותרת בתשתיות הנכס שלך. שיתוף פעולה ומידע מצדך עם חברתנו בכל הקשור למיקומי התשתיות הגלויות והסמויות שבנכס, ולסכנות שונות הקיימות ו\או הפוטנציאליות שבו באם ידועות לך, הוא הכרחי לצורך הימנעות מפגיעה בתשתיות ו\או גרימת נזק בעת ביצוע טיפול ההדברה על ידי חברתנו.

4.14 מזמין השירות מתחייב להשיג ולספק לחברתנו תוכניות מים, תוכניות גז ותוכניות חשמל עדכניות וברורות של הנכס המיועד לטיפול ע"י חברתנו טרם ביצוע טיפול ההדברה בו.

4.15 במידה והנך מעוניין להקטין אף יותר את הסיכוי לפגיעה בשוגג בתשתיות השונות שבנכס המיועד לטיפול, חברתנו מציעה שירות אופציונאלי ובתשלום נפרד מטיפול ההדברה, של "בדק תשתיות" , אשר במהלכו יוקדש זמן עבודה תוך שימוש באמצעים העומדים לרשות חברתנו לצורך ביצוע הערכה מדויקת יותר של אופי ומיקומי תשתיות הנכס השונות, המיועד לטיפול.

4.16 שירות "בדק תשתיות" הנו שירות מקצועי ואופציונאלי להערכת מיקומי התשתיות השונות שבנכס, טרם לטיפול הדברה, ושמטרתו היא הקטנה בלבד של סיכויי הפגיעה בשוגג של חברתנו בתשתיות סמויות שבנכס בעת ביצוע טיפול ההדברה ובדגש על פעולת הקידוחים. מובהר ומודגש כי שירות זה אינו מבטיח הצלחה ו\או דיוק באיתור מיקומן של התשתיות הסמויות שבנכס והוא אינו מהווה כל הבטחה או ערבות לכך שחברתנו לא תפגע בשוגג בתשתיות הסמויות בעת ביצוע פעולות הקידוח ו\או במהלך טיפול ההדברה בנכס.

4.17 מזמין השירות מצהיר ומאשר כי חברתנו לא תהיה אחראית ולא תישא בנזק ישיר ו\או עקיף העלול להיגרם למזמין השירות ו\או לגורם שלישי, צד ג', עקב פגיעה בשוגג של חברתנו בתשתיות הסמויות ו\או הגלויות שבנכס, לרבות, נזק לתשתיות שונות במבנה, נזק אסתטי, נזק כספי, נזק למרצפות, כתוצאה מטיפול ההדברה ו\או כתוצאה מפעולות הקידוח, של חברתנו בו.

4.18 חברתנו מחזיקה בידע ובציוד טכנולוגי מן המתקדמים בעולם בתחום הטרמיטים ונחשבת למובילה בתחומה בישראל. עם זאת ולמען גילוי נאות מובהר ומודגש כי ככל שמדובר בטבע ובלוחמה בבעל חיים כה מורכב, מתוחכם ובעל אורח חיים ומבנה חברתי מסועף כמו של הטרמיטים ייתכן מאוד כי לא ניתן יהיה בידינו להגיע לחיסול מוחלט וסופי של הטרמיטים בנכס. לכן ולמען הסר כל ספק מובהר כי חברתנו איננה מתחייבת בשום מקרה או זמן לכך שלא יהיו טרמיטים בנכס לאחר טיפול ההדברה בו.

4.19 לצורך קבלת מעטפת המיגון האידיאלית מפני טרמיטים לנכס שברשותך אנו ממליצים להזמין שירות ביקורות שוטף או לכל הפחות לבצע בדק טרמיטים שנתי אחד. שירותים אלו מוצעים על ידי חברתנו כשירותים משלימים ובתשלום נפרד מטיפול ההדברה, תוך התאמה לצורכי הנכס שלך.

4.20 מזמין השירות מצהיר ומאשר בעצם הזמנת השירות מחברתנו, כי ידוע לו שלמרות שהחברה פועלת על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן , הרי שייתכנו ליקויים ו\או טעויות ו\או אי דיוקים במידע ו\או בדרך העברתו למזמין השירות ו\או שיבושים, והכל, בין היתר, עקב תקלות טכניות, שגיאות בציוד טכני, טעויות אנוש ו\או מכל טעם אחר. על כן, מובהר למען הסר כל ספק, כי כל דו"ח ו\או מידע מקצועי שיימסרו למזמין השירות, לרבות תוצאות ו\או מסקנות שירותי "בדק טרמיטים" ו\או "שירותי מעבדה", לסוגיהם השונים, בין אם מדובר בשירות בודד או בשירות ביקורות שוטף,  וכן כל יתר ההמלצות המקצועיות שימסרו למזמין השירות על ידי חברתנו, הינם בגדר חוות דעת מקצועית והמלצה בלבד, וכי  חברתנו לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו\או עקיף שיגרם למזמין השירות  עקב כל פעילות ו\או מהלך שיבצע על סמך ו/או בעקבות שימוש בחוות דעת זאת. מבלי לגרוע מכלליות האמור, היעדר האחריות מתייחסת, בין היתר, גם למידע הבא: תוצאות "שירותי מעבדה", "זיהוי טרמיטים", "גילוי וניטור טרמיטים", ושירותי "ייעוץ" לסוגיהם.

4.21 חברתנו אינה מתחייבת לשמור או לאחסן כל מוצג ו\או ראייה ו\או דגימה שתימסר לידה לצורך בדיקה. במידה והנך מעוניין לקבל לידך את "המוצג" ו\או "הראייה" ו\או "הדגימה"  שמסרת לחברתנו או שנאספה על ידי חברתנו מאתך וכל עוד הדבר אפשרי מצד חברתנו ומבלי להפוך זאת לחובה כלפי חברתנו, יש למסור לחברתנו בקשה לכך במפורשות בטרם הזמנת השירות מחברתנו.

4.22 תנאי השירות והתקנון יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש ובין החברה ו\או מי מטעמה.

  1. רישום, מסירה ושמירת מידע

5.1 אינך מחויב למסור מידע באמצעות האתר על-פי חוק, ובמסירתו, ככל שתתבקש, הנך מאשר כי העברת המידע לחברה היא על אחריותך בלבד, מרצונך החופשי ובהסכמתך, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ונציגיה בנושא.

5.2 כמו כן, ככל שתמסור או תעלה כל מידע אישי לחברה דרך האתר ו\או בכל אמצעי התקשרות אחר, הינך מצהיר בזאת כי המידע שתמסור ו/או תעדכן, הנו נכון אמין ומדויק וכי הנך מוסר את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד, או שהורשת כדין למסור מידע זה עבור אחר, ובכל מקרה תהא אחראי בלעדי למסירת מידע זה.

  1. שימוש במידע וניתוחו

6.1 בעצם הפנייה לחברתנו מצהיר מזמין השירות כי קרא את התקנון וכי הוא נותן את הסכמתו לחברתנו לשתף גורמי צד ג' שונים (לרבות קבלני משנה, המשרד להגנת הסביבה, אנשי מקצוע שונים, חברות הדברה, ומומחים נוספים בתחום הטרמיטים מהארץ ומן העולם), בכל מידע שיימסר מצידו לחברתנו במועד ההרשמה ו\או במהלך קבלת שירותים שונים מהחברה ו\או במידע שייאסף על ידי חברתנו בעת מתן שירותיה בנכס של מזמין השירות, לרבות מידע מקצועי, תיעוד פעולות הדברה שונות שבוצעו בנכס, פרטים אישיים, וכל מידע אחר הקשור למזמין השירות, לנכס המטופל ו\או לטרמיטים שקיימים בו ובסביבתו.

6.2 החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי מזמין השירות במועד ההרשמה ו/או בעת ביצוע טיפול הדברה, במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר ובעת מתן השירותים השונים על ידי חברתנו, וכן על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את השירותים השונים של החברה והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את מזמין השירות באשר לשירותים שונים המוצעים על ידי החברה ו/או מי מטעמה או הקשור אליה עסקית.

6.3 אתר החברה עשוי להפעיל כלים אוטומטיים לצורך אפיון השימושים באתר, לצורך תפעול וייעול פעילות האתר או התאמתו להעדפות המשתמש. כלים אלו עשויים לאסוף ולשמור מידע כללי אודותיך ואודות אופן השימוש שלך באתר, ובין היתר, גם את פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP ) ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן שלך ופרטים סטטיסטיים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר ובשירותים דרכו.

6.4 בנוסף, החברה עשויה לעשות שימוש בקבצי מידע מסוג "קוקיס" ( Cookies). המדובר ב קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה.קבצים אלו מאפשרים לשמור את הפרטים שהזנת לטפסים שונים באתר, או באזורי רישום או הפעלת שירותים, ובכך חוסכים ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורך הבא. כמו כן, הקבצים עשויים להכיל מידע בדבר הדפים שבהם ביקרת, משך השהייה באתר, מקור ההגעה לאתר ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

6.5 אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את ה “קוקיס", תוכל לחסום אותם בכל עת באופן עצמאי על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. חלק מקובצי הקוקיס עשויים לפקוע כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום בו אתה משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירך או במחשבך. בכל עת, באפשרותך למחוק את קובצי הקוקיס, גם אם נשמרו אצלך. מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך.

  1. סייגים ותנאי אחריות לשירותי החברה;

7.1 למען הסר כל ספק מובהר כי האחריות המסופקת על ידי חברתנו לטיפולי ההדברה איננה מהווה "תעודת ביטוח" מפני טרמיטים לנכס או הבטחה מצד חברתנו לחיסול סופי של הטרמיטים בנכס,  או התחייבות מכל סוג לכך שלא יהיו טרמיטים בנכס, כתוצאה מטיפול ההדברה של חברתנו בו.

7.2 שירות האחריות הינו שירות מקצועי בלבד, אשר במסגרתו, ובכפוף ליתר התנאים שבמסמך תקנון זה, יהיה זכאי מזמין השירות ,בעת הצורך, לפעולת הדברה חוזרת ע"י חברתנו, ללא תשלום, או בעבור תשלום כספי המופחת בהשוואה לסכום המקורי ששולם לחברתנו בעבור הזמנת טיפול ההדברה לנכס.

7.3 האחריות תחול כלפי מזמין השירות בלבד ותוקפה הוא אך ורק לנכס בו בוצע טיפול ההדברה ע"י חברתנו. האחריות איננה ניתנת להעברה בשום צורה, מקרה או אופן, לרבות במקרה של מכירת הנכס המטופל.

7.4 כל "שירותי המעבדה", שירותי "בדק הטרמיטים", שירותי "בדק התשתיות" ושירותי "הייעוץ" ,לסוגיהם, הנם בגדר חוות דעת והמלצה בלבד. מובהר כי על אף שחברתנו משקיעה מאמץ רב על מנת לספק לך את רמת הדיוק הגבוהה ביותר בחוות הדעת שיימסרו לך, ייתכנו שגיאות ו\או סטיות ו\או טעויות מסיבות שונות לרבות: טעויות אנוש ו\או כשלים בציוד ו\או כל סיבה אחרת. על כן מובהר שוב כי כל השירותים המפורטים בסעיף זה לעיל הינם בגדר חוות דעת מקצועית והמלצה בלבד, וכי  חברתנו לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו\או עקיף שיגרם למזמין השירות  עקב כל פעילות ו\או מהלך שיבצע על סמך ו/או בעקבות שימוש בחוות דעת זאת. כל השירותים המצוינים לעיל אינם כוללים אחריות.

7.5 האחריות לטיפול הדברה מותנת בתיקון כל הליקויים והגורמים המעודדים את קיומם של הטרמיטים בנכס, כפי שימצאו וידווחו למזמין השירות על ידי חברתנו. באחריותו הבלעדית של מזמין השירות לפעול ולתקן ליקויים וגורמים אלו בהקדם, על ידי אנשי מקצוע מתאימים לכך, מטעמו של מזמין השירות ועל חשבונו.

7.6 חברתנו ו/או נציגיה לא יהיו אחראים לנזק, מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, לרבות נזק לרכוש, אובדן ערך לנכס המטופל ו/או כל הפסד כספי או עוגמת נפש העלולים להיגרם למזמין השירות כתוצאה מנוכחות הטרמיטים ונזקיהם בנכס המטופל, בשום עת, זמן או שלב של ההתקשרות בין הצדדים.

7.7 האחריות לטיפול ההדברה לא תחול במקרה של חדירת טרמיטים מכונפים לנכס ו/או במקרה של חדירת טרמיטים מחודשת לנכס דרך קיר משותף עם נכס סמוך ו\או משטח בבעלות מזמין השירות שבו לא טיפלה חברתנו מכל סיבה שהיא.

7.8 פירוט האחריות לטיפול ההדברה: 12 חודשי אחריות מלאה – (אחריות מלאה; ללא תשלום מצד מזמין השירות ובכפוף לעמידה בתנאים) קיימת אופציה לתוספת אחריות, (להלן: "אחריות מורחבת"), של עד 24 חודשים נוספים, הכרוכה בתוספת תשלום בגין כל חודש אחריות + דמי השתתפות עצמית בגין כל פעולת הדברה שבמסגרת האחריות. סה"כ אחריות מקסימאלית לטיפול הדברה היא עד 36 חודשים ובכפוף לתנאי השירות

7.9 מבוהר כי שירות "אחריות המורחבת" לטיפול ההדברה הינו שירות נפרד ועצמאי מ"טיפול ההדברה"  וחברתנו רשאית לבחור על פי שיקוליה הבלעדיים באם ובאילו תנאים להציעו למזמין השירות.

7.10 אופן ביצוע פעולת הדברה שבמסגרת האחריות והיקפה של פעולת הדברה זו בנכס של מזמין השירות יהיו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של חברתנו.

7.11 מזמין השירות מתחייב שלא לבצע בנכס בעצמו או ביוזמתו, כל פעולה להדברת מזיקים ללא התייעצות קודמת עם חברתנו ומתן הסכמתה המקצועית לכך במשך כל תקופת האחריות. ידוע למזמין השירות כי ביצוע פעולת הדברה בנכס ללא היוועצות מקצועית קודמת עם חברתנו עלול להוביל לפגיעה ביעילותו של טיפול ההדברה אותו ביצעה ו\או מבצעת חברתנו בנכס ויוביל להסרה מידית של כל אחריות לטיפול מצד חברתנו.

7.12 בשום מקרה ו\או עת האחריות לטיפול ההדברה לא תחול על שטחים חיצוניים (מרפסות, פרגולות, ומחסנים, מכל סוג, ייחשבו כשטח חיצוני לצורך עניין זה).

7.13 האחריות לטיפול ההדברה לא תחול במקרה בו בוצע שינוי מהותי בנכס, לאחר טיפול ההדברה של חברתנו בו. (מוסכם על הצדדים כי שבירת קיר, תוספת בניה, החלפת מטבח, שינוי ריצוף, התקנת פרגולה מעץ, התקנת פרקט, התקנת ריצוף דק חיצוני וכו' יחשבו כביצוע שינוי מהותי לצורך עניין זה).

7.14 באחריות מזמין השירות להכין מראש את הנכס המיועד לטיפול לקראת ביצוע הטיפול בו על ידי חברתנו. יש צורך לארגן ואף להוציא מן הנכס ציוד, רכוש וחפצים האישיים הקיימים בו באופן שישאיר את כל קירות הנכס פנויים מרהיטים וחפצים ויאפשר תנועה חופשית עם ציוד נלווה של חברתנו . הנכס נדרש להיות פנוי מחפצים באופן שיאפשר מרווח פנוי של לפחות מטר וחצי בין קירות הנכס לחלל הפנימי של החדר וכפי שיוסבר למזמין השירות בטרם הגעת חברתנו לנכס. (לרבות פינוי רהיטים, ארונות קיר, מיטות וציוד שונה הממוקמים בצמוד או בסמוך לקירות הנכס באופן שלא מאפשר מעבר אדם ביניהם). במקרה של טיפול הדברה הכולל גם טיפול בהיקפו החיצוני של הנכס יחולו ההוראות לעיל גם על קירות הנכס החיצוניים. אזורים ושטחים בנכס, שלא יהיו ערוכים כראוי לקראת ביצוע טיפול ההדברה בהם, לא יטופלו ע"י חברתנו, לא תחול עליהם האחריות, ולא תהיינה כל טענה מצד מזמין השירות.

7.15 קריאות שירות במסגרת האחריות יענו על ידי חברתנו תוך 14 ימי עסקים ממועד קליטת הקריאה בחברתנו. למעט בתרחישי אסון לאומי,  כוח עליון או כל תרחיש חריג אחר שלא ניתן על ידי חברתנו לצפות אותו מראש (כמו: סופה, אש ,מלחמה, מגיפה וכו'), בהם מוסכם על הצדדים כי  זמן המענה יתארך בפרק זמן סביר.

7.16 כל הדו"חות, תוצאות והמסקנות המקצועיות שימסרו לך במסגרת שירותי "יעוץ" ,"שירותי מעבדה",  "בדק טרמיטים" ו"בדק תשתיות" מטעם חברתנו הם בגדר "חוות דעת מקצועית" והן תקפות ונכונות למועד ולשעת מתן הייעוץ ו\או ביצוע הבדיקה בשטח בלבד! תוצאות שירותי "בדק הטרמיטים" ותוצאות שירותי "בדק התשתיות" מתייחסות לנתונים שלא היו מוסתרים מקריאת עין אלקטרונית של המצלמה התרמית ו\או מכל ציוד טכנולוגי אלקטרוני אחר עמו עושה שימוש חברתנו לצורך ביצוע בדק הטרמיטים בנכס, בין אם עקב הפרעות טכניות, טעות אנוש ובין אם מכל סיבה אחרת. מובהר ומודגש כי יתכנו שגיאות או תקלות וכי חברתנו לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו\או עקיף שיגרם למזמין השירות  עקב כל פעילות ו\או מהלך שיבצע על סמך ו/או בעקבות שימוש בחוות דעת זאת.

8. מדיניות ביטולים והחזר כספי

8.1 ביטול הזמנת שירות, מצד מזמין השירות, ובתנאי שתינתן התראה על כך מראש לחברתנו, בתוך פרק זמן שלא יפחת מ-24 שעות טרם למועד אספקת השירות, לא יחויב בתשלום.

8.2 ביטול שירות בטווח זמנים שבין 12 ל-24 שעות טרם מועד אספקת השירות יחייב את מזמין השירות בתשלום דמי ביטול של 250 ש"ח ובתוספת מע"מ.

8.3 ביטול שירות בטווח זמנים של עד 12 שעות טרם מועד אספקת השירות יחייב את מזמין השירות בתשלום דמי ביטול של 50% מדמי השירות.

8.4 לא יינתן החזר כספי מצד חברתנו בגין תשלום על שירות "ביקורות שוטף" ו\או בגין שירותי "בדק טרמיטים" מעותדים ששולמו מראש, במקרה של מכירה או השכרה של הנכס על ידי מזמין השירות.

9. מסלולי שירות ומבצעים

9.1  טיפול הדברה ב"שיטה אמריקאית"


במסגרת טיפול הדברה בשיטה זאת יותקנו אצל מזמין השירות תחנות יעודיות לניטור ולהדברת טרמיטים אשר באמצעותן יבוצעו הליכי הניטור וההדברה.

השירות כרוך בתשלום חד פעמי בעבור התקנת מערך התחנות + תשלום חודשי קבוע לחברתנו למשך פרק זמן מוגדר מראש.

במהלך תקופת השירות חברתנו תגיע לנכס של מזמין השירות לצורך ביצוע פעולות ניטור ו\או הדברה על בסיס אחת ל-4 חודשים.

השירות והמחירים המוצעים בו מותנים בהתחייבות מצד מזמין השירות לפרק זמן שייקבע מראש בין הצדדים.

התחנות ויתר הציוד אשר יוצבו בנכס של מזמין השירות לטובת פעולות הניטור וההדברה ישארו בבעלותה הבלעדית של חברתנו.

מזמין השירות מתחייב לשמור ולא לפגוע או להזיק בשום צורה ואופן לתחנות ולציוד שיוצבו בביתו.

מזמין השירות מודע ומסכים לכך שבמידה וייגרם נזק מכל סיבה שהיא שאיננה בלאי טבעי לציוד של חברתנו, הוא יחויב על פי המחירון הבא: תחנת קרקע: 250 ש"ח ובתוספת מע"מ ליח'; תחנת פנים: 250 ש"ח ובתוספת מע"מ ליח'.    

מכירה או השכרת הנכס של מזמין השירות לצד ג' לא יהוו עילה לביטול העסקה.

בכל מקרה של סיום העסקה מצד מזמין השירות טרם תום משך תקופת ההתחייבות, מתחייב מזמין השירות להעביר לחברתנו ללא כל עיכוב את סך יתר התשלום בגין יתר חודשי השירות העתידיים שנותרו לשירות.

השירות הינו אישי כלפי מזמין השירות ואיננו ניתן להעברה.

במהלך תקופת השירות מתחייבת חברתנו לטפל בטרמיטים אשר בנכס המטופל ללא תמורה כספית נוספת על התשלום שצוין לעיל וזאת מבלי לגרוע מיתר תנאי התקנון המופיעים במסמך זה.

חברתנו רשאית להפסיק או לשנות את המבצע בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת.

10. שונות

10.1 אין בתקנון זה או באיזו מהוראותיו כדי ליצור שותפות, ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין החברה או מי מטעמה בכל אופן.

10.2 אם תנאי בתקנון זה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מהתקנון ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות יתר התנאים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

10.3 התנאים בתקנון זה מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לתנאי השירות ולתנאי האחריות של החברה ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת להם.

10.4 על השימוש באתר ו/או בכל תביעה, דרישה ו/או בקשה הנובעים מתנאי שירות החברה, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט יהיה בבית המשפט באשדוד בלבד. הדין המהותי והפרוצדוראלי יהיה הדין הישראלי, זאת בכפוף לזכות החברה לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם לשיקול החברה

מזמין השירות מסכים ומאשר כי קרא את כל האמור לעיל וכי עצם השימוש באתר החברה ו\או הזמנת שירותיה השונים של חברתנו דרך אמצעי ההתקשרות השונים מהווה הסכמה לכל האמור לעיל. מזמין השירות מוותר על כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה כנגד החברה ו\או מי מטעמה בנוגע לכך.

הסכם זה מבטל כל הסכם קודם אחר בין אם בכתב או בע"פ שנערך בין הצדדים. בכל מקרה של סתירה יהיה הסכם זה המכריע.

להזמנת מדביר
דברו איתנו